Skip to content

Chakra Stone Travel Set

$9.99

Description:

The Chakra Stone Travel Set

  • Amethyst for Crown Chakra
  • Sodalite for Third Eye Chakra
  • Turquentine for Throat Chakra
  • Rose Quartz for Heart Chakra
  • Orange Calcite for Solar Plexus Chakra
  • Yellow Adventurine for Sacral Chakra
  • Onyx for Root Chakra